קיבוץ נירים בקו החזית כבר יותר מ-68 שנים. בין מלחמות, מוקשים והפגזות נבנה משק לתפארת.
במקום דגם של "דנגור" –נירים במלחמת השחרור, תערוכת כלי נשק ו"מתקן המראות". ההסבר מתאים לכל גיל, ראשית ההתיישבות בנגב מ"שלושת המצפים" דרך  "11 הנקודות" עד ימינו אלה, סיפור הקרב ב ה' באייר 1948 ועוד.