"הפרה שמתה מצער"
ב"הארץ" מיום 26.8 ש.ז. [1966] נתפרסמה רשימה בכותרת בנ"ל, ובה סופר על מותה של 'אסתר', האלופה בעדר נירים. לאחר תיאור תולדותיה של 'אסתר' והישיגיה מסתיימת הרשימה במילים אלה: "לפני חמישה חודשיםבגיל 18 שנה, חדלה 'אסתר' לתת חלב: כל מאמצי המכון הוואטרינארי בבית דגן כי תתעבר עלו בתהו. אך הרפתן סרב לשלחה לבית המטבחיים. כל הפרות ברפת כיבדוה ולא ניצלו את זיקנתה המופלגת. כדי לגזול את מזונה. רק לאחר חמישה חודשים, לאחר שהניבה 101,600 ליטר חלב. הוחלט לשלוח אותה לשחיטה, אך 'אסתר' חשה בבגידה הגדולה: היא סרבה לעלות על המשאית. והיה צורך להשתמש בכוח רב כדי להעמיסה. ולא חלפו אלא דקות ספורות, אפילו לא הגיעה המשאית לשערי המשק, ו'אסתר' שכבה, עצמה את עיניה ומתה". 

מתוך משק הבקר והחלב

קישור לדף בית המגן בפייסבוק