קו הבצורת - קו דמיוני בין נירים לב"ש, שנקבע ע"י משרד החקלאות. כל בעלי השטחים שמצפון לקו זה זכאים לקבל פיצויים במקרה של בצורת חלקית או מלאה. הערכת נזקי הבצורת נעשית ע"י מומחים של משרד החקלאות והתשלום בא מהקרן לנזקי טבע. הקו נקבע בשנות ה60 של המאה הקודמת על ידי משרד החקלאות, בקביעת הקו היו שותפים גם ישראל גל ז"ל מנירים וחיים מולכו ז"ל מאורים. 

נירים נמצאת בפינה השמאלית ליד גבול רצועת עזה בין הקו המקווקו התכלת לקו המקווקו הסגול, תחום 300 המ"מ, וזה גם הממוצע ב30 השנה האחרונות 1990-2019. אבל הממוצע של ה 5 השנים האחרונות נמוך ב 51 מ"מ מהממוצע של ה5 השנים שקדמו להן. 
קישורים למאמר המלא ולעוד מושגים הקשורים בקו הצורת בקישורים למטה 
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=240 - מאמר מכתב העת אקולוגיה וסביבה מלפני 8 שנים בנושא כמות המשקעים בנגב. 
בצורת בישראל ניר רן- במסגרת החוג לגאוגרפיה באוניברסיטת חיפה 

תפרוסת האקלים בארץ ישראל - https://sites.google.com/site/hezigeog/meteoril/tifroset