צילומים מאוסף בנו רותנברג, הספריה הלאומית,
ילדים מטילים בתעלות המגן בישוב,בכנסיה למקלט בתי הילדים שליד סטודיו עיצובניק, ברקע רואים את האיגלו שליד גן דרור,
בנירים היו תעלות חפורות ומדופנות מסביב לקיבוץ ומבתי הילדים למקלטים. אחרי מלחמת ששת הימים ב1967 עם התרחקות הגבול מהקיבוץ נהרסו ופורקו התעלות והעמדות שהיו מסביב לקיבוץ ובאזור בתי הילדים.
עדר הבקר היה ענף נוסף על הפרות לחלב. 

אוסף מיתר, האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר, הספרייה הלאומית Meitar Collection, The Pritzker Family National Photography Collection, The National Library of Israel

צילום מאוסף בנו רותנברג, הספריה הלאומית