"אסתר" השלימה את תנובת ה 100,000 !

הגיע היום המיוחל ובביקורת אפריל 1966 מילאה "אסתר" את המיכסה של 100,000 ליטר חלב, ומגיע לה "כרטיס חבר" למועדון של המיוחסות במיוחסות. כשננסה לסכם את פעלה של "אסתר" עד הגיעה להשיג הנ"ל (הישג של סופי, כי היא ממשיכה להניב חלב!), הרי נמצא שהיא זכאית לכינוי של "אלופת האלופות".
אסתר המליטה בפעם הראשונה ב 1951 ולא הצטיינה ביותר: תנובתה הראשונה הסתכמה ב 3620 ק"ג חלב עם 3.4% שומן ב295 ימי חליבה. מאז ועד היום עשתה "אסתר" את דרכה בצוותא עם כל שאר הפרות, ללא פינוק מיוחד, אף אחר שנתגלתה כבעלת שיאים בהנבה. היו שנות בצורת, כשהעדר שלנו ניזון בעלי צבר וקש כתחליף למספוא גס וגם "אסתר" התקיימה על אותו תפריט. כשהיינו מוציאים את העדר למרעה, עד למרחק של 4 קילומטר מהרפת, לא חסנו על "אסתר" והיינו מצרפים גם אותה ל"צעירות" אלה.
ה"צרות" המיוחדות שעברו על "אסתר": הפלה בתקופה השלישית והוצאת רחם בשתי המלטות, היא התאוששה מהר מהתקלות האלה בכוחותיה היא המשיכה להפתיע אותנו בשיאים של הנבה. כשהננו מעיינים ברשימת תנובותיה, מזדקרת לנג עינינו העליה ההדרגתית – החל מהתקופה הראשונה ועד לתקופה השישית, בה היא הניבה 10,376 ק"ג חלב עם 3.3% שומן ב329 ימי חליבה (ממוצע יומי של 31.5 ק"ג), מתקופה זו ואילך, תנובותיה יציבות ונעות בגבולות 11 אלף ליטר, ובאחת מהן אף הגיעה הגיעה ל13 אלף. לעת זיקנה, בשנים האחרונות, היא מתקשה בהתעברות, ואין פלא בדבר, כשהיא שרויה כל ימי חייה במאמץ כזה של יצור חלב. אנחנו מתייחסים סבלנות לחולשתה זו ואיננו דנים אותה לכף חובה אף במקרים כשהיא מתעברת כעבור 6-8-10 חודשים מתאריך ההמלטה.
ראויה לציון במיוחד רמת השומן בחלב של "אסתר"; בה בשעה שמתכונת השומן הממוצעת בעדרנו נעה סביב 3%, הרי ל"אסתר" היו תנובות מסוכמות עם מתכונת שומן של 3.6%, 3.7%, ואף פעם לא ירדה מתחת ל3.3%.
"אסתר" היא גם "מלכת היופי" בעדרנו ומצטיינת בגופה הארוך, במראה הכללי הנאה ובעטין הסימטרי. כל רואיה מתפעלים ממנה!היא גם בעלת מזג נוח ואין כל קושי בחליבתה ובטיפולים בה.
תאבונה הוא עצום, ואין היא בררנית ואינה מפונקת. עד היום היא יוצאת, ישישה זו, עם שאר הפרות למרעה
; ואם אנחנו מנסים לרחם עליה ומשאירים אותה לבדה ברפת, היא מרעישה עולמות בגעיותיה והננו נאלצים לצרפה לעדר. כל חברותיה, צעירות כזקנות, מכבדות אותה כמגיע לה ואינן מנסות לגזול ממנה מזונותיה.
כל הכבוד ל"אסתר"! הלוואי ויירבו כמותה בעדרינו! ואנחנו, מטפליה, נברך אותה בברכת "ישר כוח" בהגיעה לגיל של ח"י שנים, כגיל מדינתנו.

נירים מאי 1966 יוסי חסין

מתוך עדר הבקר והחלב חוברת 82 – עמוד 45

קישור לדף "בית המגן" בפייסבוק