הירידה לנגב/הזורעים במדבר/- "מתיחה" ראשונה [פרק מהספר שכתב בני מיטיב]

עם עליית חצור למקום התיישבותם הקבוע, הניחו את מקומם בגבולות לחברי קיבוץ נירים. בבואנו למקום נתקבלנו בסבר פנים היפה ביותר. טרחו להראות ולהסביר לנו כל דבר.
....ואנו - שילמנו רעה תחת טובה, כמסורת ליצנו הפלמ"ח הטובה עלינו. החלטנו "למתוח" את מרכז המשק של הקיבוץ היוצא, בספרנו לו מבעוד זמן כי מרכז המשק המיועד הוא "חלש על האוזניים" - כלומר שמיעתו לקויה. ויש להרים את הקול בשיחה עמו. וכן גם נאמר לחברנו המרכז המיועד אודות קודמו בכהונה זו.
השכם בבוקר נחרדנו משנתנו למשמע צעקות שבקעו מחדר האוכל. כשהגענו לשם מצאנו את צמד המרכזים יושבים ומצעקים, כשכל אחד מהם משוכנע כי השני אינו שומע.....
תוכלו לשער בנפשכם, כמה צחקנו אותו היום.

קישור לדף פייסבוק של בית המגן