נתוני קרב: נירים (דנגור)
תאריך: 15 במאי 1948
שם מקום כיום: סופה
סוג קרב: הגנה