עבודת שורשים, נכדתו של יחזקאל פרלגר, ממגיני נירים בדנגור 15 למאי 1948, אחד מקבוצת ההשלמה שהגיעה מכפר מסריק.

במקום הזה התחילו חייו של סבי מחדש. שם הוא התחיל חיי חברה, כעין חיי משפחה. וכך הם בילו עד סוף שנת 1947. בינתיים הם גמרו את תקופת "עליית הנוער", והוחלט לצרף אותם כהשלמה לקיבוץ "נירים". רצוי לציין, שלאחר שנה אחת ב"עליית הנוער", הם הושבעו ל"הגנה" וכך כחברי "הגנה" הם הועברו לקיבוץ "נירים".

כשהם באו לקיבוץ הם היו רחוקים מלהראות כגיבורים, כפי שנהוג היה באותה העת. הם נתקלו מעט בהרגשת התנשאות של הוותיקים. קשה היה להם לשאת את סגנונם של מספר חברים, אך הם ראו את השעה כשעה שהם נקראים לדגל, והם חייבים לתת את המיטב. בכל הזמן שהם היו ב"עליית הנוער" החדירו בהם אהבת הארץ ונולדה בתוכם מסירות לעם ולארץ. איש מהם לא חשב להתחמק, למרות ששוב הם ידעו הרבה רגעי פחד, וזה היה מצב מאוד לא פשוט לאחר כל הגהנום שעבר עליהם. זה היה מצב מאוד טראומטי, אך המציאות החדשה גברה על הכול.

לאחר הקרב ב"נירים" סבי זוכר מכתבים שהוא כתב לאחותו שהיו רטובים מדמעות, שאיש לא ראה, אבל גם בגאווה שהם עשו זאת. לא כמו ההורים שלהם שהושפלו ונרצחו ובמקום לקחת נשק ביד, רצו לבית הכנסת להתפלל ואלוהים שתק משום מה !!!
http://ferleger-lulavy.blogspot.co.il/

FERLEGER-LULAVY.BLOGSPOT.COM|מאת ‏מאי לולבי‏