חללי נצר אחרון הם ניצולי שואה שנותרו שריד אחרון ממשפחתם הגרעינית
(הורים, אחים, אחיות, בנים ובנות)

שחוו על בשרם את אימי השואה בגטאות ו/או במחנות הריכוז וההשמדה ו/או במנוסה ובמסתור בשטחים שנכבשו על ידי הנאצים ו/או בלחימה לצד אנשי המחתרת או הפרטיזנים בשטחי הכיבוש הנאצי שעלו לארץ, בשנות מלחמת השנייה או אחריה,לבשו מדים ונפלו במערכות ישראל

קישור לאתר נצר אחרון באתר נזכור את כולם 

קישור לדף של צבי לייזר באתר נזכור את כולם

רשימת בלוג נצר אחרון בו מופיעים גם שמותיהם של אורי ובצלאל איתן - אוטנהיימר - אחים