יעקב ברכה- מקום קבורה לא ידוע 

יעקב ברכה, בן דוד ויוכבד. נולד ב - 10.5.1927 ל"ח באייר תרפ"ז, בעיר רובה שבבולגריה. סיים שם בית ספר עממי, בשנת 1944 עלה ארצה, והצטרף לחברת הנוער שבמסילות, אשר בעמק בית שאן, ושם נמנע עם הגדנ"ע. בשנת 1946 היה חבר בקיבוץ נירים. היה פעיל בהגנה ושירת כנוטר בנגב. במלחמת העצמאות השתתף בפעולות סיור עם יחידתו.

אהב מוסיקה, ומכאן כיניו, ברמס. שנותיו כחבר נירים היה מלווה התלבטויות רבות, ובסופו של דבר החליט לעזוב את הקיבוץ. אולם טרם יצא את דנגור, הוטלה עליו משימת סיור חשובה. בתקופת המצור על דנגור, התקופה שלאחר ההתקפה, היה צה"ל מצבע פעולות הטרדה שמעבר לגבול מצרים. על יעקב הוטל להיות סייר פלוגה,
שיצאה לביצוע משימה זו, בכביש רפיח אל עריש. לאחר שובה של הפלוגה מן הפעולה, התברר כי יעקב ברכה נעדר. נראה כי נפל בקרב זה.

יעקב ברכה נפל ב – 19.10.1948 ט"ז בתשרי תש"ט.

לא הובא למנוחות בקבר ישראל, אולם שמו חקוק על המצבה, בבית העלמין בנירים, בה חקוקים שמות חברי נירים אשר נפלו במערכות ישראל. בן 21 היה במותו.

יהא זכרו ברוך.
אתר קיבוץ נירים-דף לזכרו

טוראי יעקב ברכה (ברהמס) ז"ל

קישור לדף של יחידת איתן [איתור נעדרים] על יעקב ברכה 
דף בית המגן בפיסבוק