שם העסק "בית המגן" - מורשת, היסטוריה וסיורים בסביבת נירים
 
כתובת קיבוץ נירים - "בית המגן"
 
טלפון 05479163089
 
אתר העסק http://www.nirim.co.il/newsCategory.aspx?categoryID=12
 
כתובת אימייל beithamagen.nirim@gmail.com


 
 
"בית המגן"- חדר זיכרון ותצוגת נשק, סיפורי מורשת והיסטוריה של נירים וסביבתה, רצפת הפסיפס בבית הכנסת העתיק במעון, הבית הלבן- פיסול סביבתי, סיורים בשטחים החקלאים, גידולי שדה, בננות ואבוקדו, תצפית מול רצועת עזה, מכשול, מנהרות ועוד.
נמרוד חפץ