מדוע מיללים התנים ב"נירים"?/שאול גבעולי

לילדינו - נירים 1954 אדר תשי"ד

עופר ורותי החמודות, אתן רוצות לדעת מדוע מיללים התנים ב"נירים"?

לפני הרבה הרבה ימים התאספו כל החברים לאספה. זה היה בערב, השמש כבר שקעה לה והירח עלה, כל החברים באו לאספה: בא פלוק ובאה חנל'ה, באו אבא ואמא שלכם, בא חיימקה ושפרון – כולם באו!

דברו החברים וחשבו למי לבנות בתים?

ראשון דבר אלישע, נדמה לי, הוא סלסל בשפמו ואמר: - לחברים ולחברות צריך לבנות בתים, הם עובדים כל היום ובלילה הם צריכים לישון ולנוח. הם עובדים ומביאים תועלת, נבנה להם בתים. אמרו כל החברים באספה: נכון מאוד, נבנה להם בתים.

אמר נפתלי: - גם לילדים צריך לבנות בתים. הם יגדלו ויעבדו גם הם. הם יעבדו בגן וברפת, בשדה ובלול – בכל מקום. צריך לבנות להם בתים. אמרה אסתר שלכם, שאפילו היום הם עובדים ותמיד מסדרים את הצעצועים אחרי המשחק – וגם זו עבודה. אמרו כל החברים: נכון מאוד, לסדר צעצועים זו גם כן עבודה. הילדים מביאים תועלת – נבנה להם בתים!

אמר שפרון: גם לפרות צריך לבנות בתים, הפרות מביאות תועלת, הן נותנות לנו חלב ושמנת, גבינה ובשר. הן מביאות תועלת – צריך לבנות להן רפת. אמרו כל החברים באספה: נכון מאוד, נבנה להן רפת.

אמרה דורה: - גם התרנגולות מביאות תועלת. הן נותנות לנו ביצים וחביתות וביציות וגם בשר – צריך לבנות להן לול. אמרו כל החברים באספה: נכון מאוד נבנה להן לול.

אמר זאב: לכלבים צריך לבנות מלונה, הם מביאים תועלת. הם שומרים על הלול ועל הרפת, על הפרות ועל הילדים, נבנה להם מלונה. אמרו כולם: נכון מאוד, נבנה להם מלונה!

ככה המשיכו החברים בשיחה עד שקם פלוק של איתן. פלוק של איתן קם, הרים את השפם שלו ואמר: אני חושב שלתנים לא נבנה בית. אמרה הדסה: התנים רעים, הם לוקחים ענבים בכרם. אמר אבינועם: הם טורפים אפרוחים מסכנים. אמר שאול: כשהם משחקים הם אף פעם לא מסדרים את הצעצועים. אמרה אסתר: הם מיללים ומפחידים את הילדים.

- נכון מאוד, אמרו כל החברים באספה, לא נבנה להם בתים. ומאז עופר ורותי חביבות, רצים התנים מנירים לעין השלושה, לכיסופים וצור מעון ומיללים מיללים..... והם ישנים בחוץ.

דף בית המגן בפייסבוק

זכרונות שאול גבעולי חלק א'