הסילו, בעיני מבקר מבחוץ, רק צריך להסביר למה שימש המבנה, והמבנים העגולים היו לפני המרובע הגבוה, רק חסרה לי תמונה של הפארגו מחלק תערובת לסיפור הייעוד- מצאתי ציור שציירה מרגלית זומר, של האסם והפארגו, מצורף עם התמונות.. ומה יהיה מצויר/כתוב בחג ה70?
באתר המצורף "טיול בעיר" יש כמה וכמה פרקים על נירים, על מתקן המראות כבר הבאתי כאן, הפעם הסילו עם הציורים של חג ה50 וחג ה60, 
קישור לבלוג "טיול בעיר" בתפוז    
קישור ל"בית המגן" בפייסבוק   

במרכז קיבוץ נירים, לצד הדרך הראשית החוצה את היישוב, מתנוסס הסילו של הקיבוץ.

במבנה הגבוה משולב בשורה של צריפים ומבנים ששימשו את אגף המשק של הקיבוץ.

בנוסף למבנה הרבוע הוקמו שני מבני אכסון נוספים בצורה של גליל.

כך נראה המבנה במבט מכיוון מזרח.

קיר הסילו נוצל להוספת ציורים וברכות ביובל ה-50 וביובל ה-60 להקמת הקיבוץ.

התמונות צולמו ביום 11 ביולי 2011.