בימוי: אמיתי אשכנזי
צילום: ספי הירש
עריכה: אלה מיכאלי