נר זיכרוןנזכור את חברינו, מיטב בני קיבוצנו, אשר הרוו בדמם את אדמתו הצחיחה של הנגב.
יד זדונית התנכלה למעט אשר בנינו, אשר נטענו וזרענו. היא לא יכלה לנו,כי עמדו מולה פניהם וזרועותיהם של בוני הנגב, משחררי ירושלים, לוחמים אמיצים, אשר נדרו לאמר: "לא תדרוך כף רגלם על אדמתנו".

נזכור את:

דוד אלון, יוסף לב, רבקה זלצמן, אפרים אורי, בצלאל איתן, גיורא אלתר, צבי לייזר, יצחק פרידלנדר, יעקב ברכה, צבי לוסטיג, יהודה צפתי, נתנאל קוטלר, חיים שפרוני, אבינעם שמשוני, אמיר אבני, יעקב ז'יטומירסקי, דוד נחמד, אמנון רוזנברג, זאביק עציון, שחר מלמד, דורון מאיר, מור מאיר, רועי פולוול

כמות שהיו, צעירים ורעננים, מלאי בטחון וכוח.
נזכרם על שמות החיבה והחן, על שעות הנחת והכאב שחיו עמנו.
כי בכל אשר נבנה ונקים, עוד יעלה ויזכר שמם. בלא מילים - ביסוד של בניה,
בכל דונם אדמה שנזרע – כי זאת היתה משאת נפשם, בחייהם ובמותם.