מזכירות הקיבוץ 08-9985411 nirim@nirim.co.il
דואל האתר kibbutznirim@gmail.com


שלח