צוות חרום יישובי

דף הבית > צוות חרום יישובי
 
 

מהו צח"י, מה תפקידו ומי חבר בו

צח"י הוא צוות חירום יישובי. תפקידו לתת מענה למצבי חירום שונים – בטחוניים ואזרחיים, נקודתיים ומתמשכים. בצוות חברים מספר בעלי תפקידים בשגרה, וכן חברים נוספים שתפקידם בא לידי ביטוי רק בחירום.
בעלי התפקידים בשגרה החברים בצח"י הם מזכירה (ענת ח.), רכז קהילה (שאול), רכז משק (אמיר), רבש"צ (דניאל), רכזת רווחה (אסתר), רכזת חינוך (שוש לוי)
בנוסף חברים בצח"י רכז צח"י (אורי), רכזת הגיל השלישי(נורית), עוזר רבש"צ (אוהד), דובר (ארנון), לילך א.צ.,  רינת גלילי, פטו(רכז תושבים), חנה רובנשטיין ואילת רם.
בכל בעיה בקבלת מסרונים מהמועצה ומנירים - אם שכנך קיבל הודעה ואתה לא, יש לפנות אל לילך א.צ. 054-7916527

מתי מופעל צח"י

בעת אירוע בעל השלכות על אוכלוסיית הקיבוץ, כדוגמת אירוע בטחוני, תאונה עם נפגעים וכן הלאה, מתכנס צח"י להערכת מצב. מתבצע ניתוח מהיר לגבי קבוצות ופרטים הזקוקים להתייחסות מיוחדת – בני משפחה, ילדים, זקנים וכו', בהתאם לאופי ופרטי האירוע. בעלי התפקידים הרלבנטיים פונים לניהול הפעולות בתחום אחריותם. בחדר המצב מוחזק ריכוז נתונים לגבי אוכלוסיית הקיבוץ ולגבי החלק הפיסי (מבנים וכדו'), לצורך ניהול האירוע. צח"י מופקד גם על הפצת מידע אחראית לציבור ומתן הוראות שונות בשעת חירום.
בעתות שגרה מבצע צח"י תכנון ותרגול של פעולות במצבי חירום שונים.

רכז צח"י (אורי) - 054-566-0576
מזכירה (ענת ח.) - 054-7916451
רכז קהילה (שאול) - 0506925984
רכז משק (אמיר) - 052-6179225
רבש"צ (דניאל) - 054-3213336
רכזת רווחה (אסתר) - 054-7916548
רכזת חינוך (שוש לוי) - 054-7919533
רכזת הגיל השלישי(נורית) - 054-7916409
עוזר רבש"צ (אוהד) - 054-7919522
דובר (ארנון) - 054-7916488
לילך א.צ. - 054-7916527
רינת גלילי - 052-3868845
רכז תושבים (פטו) 054-7915037
אילת רם - 054-7916407
חנה רובנשטיין - 054-7916465

תוכנית צח"י למצב חירום מתמשך

דף צח"י יוני 2018 - הדפיסו והצמידו למקרר.
הודעת המועצה לתושבים יום שבת 14.7.18 בשעה 20:25