דיווח משקי - מרץ 2017

דף הבית > דף מזכירות >  דיווח משקי - מרץ 2017
 
 

נספח ב' לדף מזכירות 1912 9.4.2017

דיווח משקי - מרץ 2017

לאחר פברואר גשום שעשה טוב לשטחי החקלאות ונתן תקווה להמשך גשמים, הגיע חודש מרץ ואכזב את כולנו. למעשה עד כה, כולל גשם קטן בתחילת אפריל, אנו עומדים על 190 מ"מ שנתי ובצורת שכנראה תוכרז במספר אזורים בנגב. אני תקווה שאכן נצליח לקבל הגדלת מכסת מים שפירים ועם החלת התיקון לחוק המים אכן ירדו מחירי המים וכך תצטמצם הפגיעה הכלכלית.

גד"ש - אסיפי תפו"א סתיו לקראת סיום. יבולים גבוהים, מחירי מכירה גבוהים, אך שחיקה בפדיון לטון עקב שער יורו ולירה סטרלינג נמוכים. זריעות תפו"א אביב התנהלו טוב וללא הפרעת מזג אוויר. התפתחות תקינה של החלקות. חלקות לזרעים יאספו לקראת סוף אפריל וחלקות לתעשייה כחודש אח"כ. אסיף גזר אורגני ביבולים גבוהים, אך עם בעיות איכות ומחירים גבוהים בשוקי היעד. קציר תבואות חורף לתחמיץ ולשחת עקב פוטנציאל נמוך ליבול גרעינים ומחיר נמוך לטון גרעינים. רוב החלקות כבר נקצרו שחת או תחמיץ. עד סוף השבוע הראשון של אפריל תסתיים זריעת הבוטנים וכן החלה עונת שתילת הבטטה. בננה קיץ מתפתחת יפה, שתילת אביב בתחילת אפריל (דיווח: נהר נטע).

רפת - עם סיום הרבעון הראשון אנו עומדים בדיוק במכסת הייצור המוגדלת לשנת 2017. כפי שדיווחתי בחודש קודם, בעיות איכות חלב מקשות על קבלת תמורה מקסימלית עקב הקנסות. נושא זה חייב להיבחן באופן יסודי כדי למצוא פתרון. החודש התחלנו בעבודות חיזוק מערכת החשמל לרפת על ידי סלילת קו חשמל חדש, הקו החדש ייתן מענה להרבה שנים קדימה, כולל אפשרות להתקנת מערכת פוטוולטאית על גגות הרפת. אנו חווים תקופה ארוכה בעיות איוש בצוות וחוסר קביעות, הדבר גורם כמובן חוסר יציבות וקושי. את שנת 2016 סיימה הרפת על פי התוכנית, וזאת למרות ירידה חדה במחיר החלב ותוך ייצור 500 אלף ליטר חלב יותר משנת 2015 -בהחלט הישג. שמעתי וראיתי אמירות בחצר על כך שרפת נירים ממוקמת בתחתית ליגת הרפתות בארץ. ברצוני להדגיש, ליגת ייצור החלב הינה חשובה רק מבחינה מקצועית ואין קשר בינה לבין תוצאה כלכלית וזאת ברוב המקרים. אנו עורכים השוואה מקצועית כלכלית לרפת נירים מול שאר רפתות הנגב כדי לקבל תמונה יותר מדויקת וחשובה הבוחנת מקצועית וכלכלית.
מטע - כמו כל שנה, הרבעון הראשון הוקדש ברובו לקטיף. במהלכו סיימנו את קטיף האטינגר המאוחר, וקטפנו את זני הייצוא (פינקרטון, פוארטה, פינו והאס
). נותר לנו לקטיף זני הקיץ (ריד וארדיט). מתחילת העונה קטפנו יותר מ-600 טון, להשוואה - בעונה שעברה קטפנו 340 טון לאורך כל העונה. רמות המחירים טובות למרות הירידה החדה בשער היורו. כמו כן, גזמנו את רוב המטע, והכנו אותו לתקופת הפריחה, אנחנו מתכוננים לנטיעות נוספות בהיקף של 100 דונם במהלך האביב והקיץ (דיווח: בר חפץ).
שיווק - חודשי שיא בשיווק בטטה אורגנית, השוק באירופה ממשיך להפתיע עם דרישה טובה אבל מאוד איטית לתוצרת אורגנית, נושא הגדלים גם הוא ממשיך להשפיע. למרות שיפור משמעותי משנה שעברה יש עוד הרבה מה לעשות בנושא.
שיווק תוצרת קונבנציונאלית כמעט הסתיים, כמויות קטנות בקירור מצריכות וויסות, צפי לסיום השיווק מאי. נושא איכות התוצרת ממשיך להיות טוב מעבר.
אנו מבצעים ניסיון לשיווק עצמי של גזר אורגני בתאום עם יח"מ. השיווק מבוצע על ידי מערכת השיווק שלנו לערוצים שונים מאלו של יח"מ.

אנו בעיצומו של תהליך עריכת מאזני 2016 וסיכומי השנה, עם השלמת תהליך התאגוד. מאזני נירים בעתיד יראו שונים, הפעילות הכלכלית תתרכז בתאגיד האחזקות שלבסוף יאוחד למאזן הקיבוץ. אני תקווה ששינוי מבנה הקיבוץ, עם שינויים נוספים במערך התמחיר, יביאו לשיפור בממשקי הניהול ובעיקר בתוצאות הכלכליות בעתיד.
בהגיע האביב וחג הפסח, ברצוני לברך את חברי, עובדי ותושבי נירים בחג שמח, חג של הרבה שמחה, התחדשות, בריאות ובעיקר זמן לבלות בחיק המשפחה, לנוח ולאגור כוחות להמשך.

אמיר פרכטמן
מרכז המשק